Предвидете ремонтни или довършителни строителни дейности

  • преди 2 години
  • 1

Със съдействието на експертите в имотните сделки адвокат Михаела Димитрова и адвокат Радостина Хаджиева Dir.bg представя 5-те най-често срещани грешки при покупка на недвижимо имущество.

Не предвиждате навреме строителните работи

Много купувачи, ангажирани с всички стъпки по покупката и принудени междувременно да работят, не предвиждат навреме някои моменти, които могат да спестят значителни ресурси. Предоставяме няколко съвета в тази насока:

Ако закупувате имот „на зелено“, тоест в процес на строителство и продавачът ви е предоставил проект на жилището ви, имайте предвид, че вие вероятно имате време да промените някои неща, например – да изисквате преграждаща стена от обекта да не бъде изграждана или да се отстрани, да пожелаете изводи за интернет и телевизия, контакти и ключове да бъдат предвидени на определени или на повече места, изместване на В и К изводи, промяна в растера на дограмата и други. Консултирайте се с продавача, респективно с неговите подизпълнители – архитекти и проектанти. Своевременната реакция би могла да ви спести време, усилия и пари, като ви освободи от последващи задължения за ремонт, след като сте получили собствеността и владението върху своя имот. Бонусът е, че ще получите гаранция от инвеститора / строителя.

Друг често срещан пропуск е налице в случаите, при които купувачите се спират на завършен, готов имот – вече използван или новопостроен. При покупката те вече планират какви промени ще извършват по имота, но не се интересуват дали това е възможно, респективно как би могло това да се случи. Това би ви поставило в неприятна ситуация – невъзможност да реализирате проекта си или задължение да премахнете постройката, тъй като същата представлява незаконен строеж. Като пример ще посочим закупуването на имот, представляващ еднофамилна къща. За да си осигури необезпокояван и комфортен живот в къщата, семейството решава, че може да изгради навес. На пръв поглед изглежда, че процедурата е лесна, но всъщност не е съвсем така, защото навесът има различен вещноправен статут в зависимост от това дали е прикрепен към земята или не. Ако навесът не е трайно прикрепен за земята, същият представлява временен строеж, а временните строежи не представляват сгради или самостоятелни обекти, не се вписват в Агенция по вписванията и т.н. В зависимост от характера на навеса обаче може да се окаже, че по смисъла на ЗУТ същият представлява „допълващо застрояване“ и в този смисъл няма да е необходимо одобряване на инвестиционен проект, но ще се изисква становище на инженер-конструктор. Законът въвежда и специални изисквания за височина на строежа. В случай че навесът е трайно закрепен за земята, ще е необходимо да преминете през цялата процедура по разрешаване на строителството, а също и да се учреди право на пристрояване.

Друга ситуация е остъкляването на балкона. Следва да отбележим, че за остъкляването вече не се изисква разрешение за строеж, но за да бъде законно да извършите промяната и с цел осигуряване на спокойствие, че няма да бъдете принудени да я отстраните, следва да разполагате с решение на Общото събрание на етажната собственост, с което останалите собственици в сградата дават своето съгласие за остъкляването.

Ще се спрем на още една допускана грешка при ремонт на новото жилище, която собствениците често пропускат, а именно предварително заплащане за ремонт и несключване на договори със строителите – майстори или фирми, на които възлагате ремонтни дейности. Това са бояджии, шпакловчици, лица, ангажирани с изработката на мебелите, ремонта в банята, В и К, електричество и други. Много собственици се доверяват на строители, стискайки си ръце и само срещу фактура. Това обаче е вашият бъдещ дом – нито ръкостискането, нито фактурата ви гарантират сигурността и гаранцията, че работата, която възлагате ще бъде извършена изобщо, качествено ли ще се извърши и при какви условия ще се случи това.Сключвайте писмени договори с тези лица, за да гарантирате, че възложеното ще бъде извършено качествено и в срок, определен в договора. Характерна клауза в подобен тип договор е времето, за което строителите предоставят гаранция по извършеното, както и възможността за оглед и одобрение от ваша страна на работата след приключването ѝ. Не на последно място в договора се определят материалите, с които ще се работи, дължимото на изпълнителя възнаграждение, както и правата ви, в случай че изработеното не отговаря на уговореното (рекламация).

Добави коментар

Compare listings

Compare