Паркомястото е важно

  • преди 2 години
  • 1

Със съдействието на експертите в имотните сделки адвокат Михаела Димитрова и адвокат Радостина Хаджиева Dir.bg представя 5-те най-често срещани грешки при покупка на недвижимо имущество.

Пропускате въпроса за закупуване на паркомясто

В повечето случаи купувачите на недвижими имоти са толкова обсебени от идеята за закупуване на първото си жилище, че пропускат темата за паркоместата. Много често предвижданият бюджет не стига за закупуване на място за паркиране, което впоследствие се оказва голям проблем. Закупуването на паркомясто не трябва да се подценява, особено когато купувате жилище в отдалечен квартал с липса на обществен транспорт. Дори да тръгвате с идеята, че апартаментът ви се намира в отдалечен и недотолкова застроен район, имайте предвид, че столицата се разраства все повече и един незастроен район след 5-10 години може да е пренаселен и това да доведе до по-сериозни последици при вас.

Какво е важно да знаете за паркоместата?

Паркомястото не е самостоятелен обект.

– по този въпрос има не едно и две съдебни решения; противоречието в практиката става все по-голямо, тъй като липсва необходимата уредба в закона. По принцип паркоместата представляват или част от подземен гараж, или обособена част от дворното място – надземно паркомясто. По отношение на паркомястото, което е част от гараж, е сравнително ясно – паркомястото представлява идеална част от подземния гараж, който от своя страна е самостоятелен обект в сграда. Ако паркомястото ви е надземно обаче, то е част от дворно място, а съгласно закона дворното място е обща част. Тоест надземното паркомясто се явява прилежаща част към съответния апартамент от сградата, а съгласно закона прилежащите части не са самостоятелен обект и могат да бъдат прехвърляни само на други собственици в същата сграда. В тази връзка имайте предвид, че ако не закупите паркомясто към момента, в който закупувате апартамент и след известен период от време имате необходимост от такова, то единствената ви възможност е да закупите паркомясто от някой съсед, тъй като нямате правна възможност за закупуване на надземно паркомясто към друга сграда, в която нямате собственост. Ако паркомястото е подземно и е част от гараж, който е самостоятелен обект, тогава можете да го закупите дори да нямате обект в сградата, но ако гаражът, част от който е самото паркомясто, е прилежаща част към сградата, т.е. обща част, отново няма да имате право на закупуване, ако нямате обект в сградата.

Възможно е съсобствениците в сградата да са разпределили правото на ползване на паркоместата, находящи се в двора – обща част. Ако закупувате имот в такава сграда, следва да знаете, че това разпределение ще има действие и спрямо вас, т.е. ако вашият продавач е ползвал еди-кое си паркомясто, вие също ще имате възможност да го ползвате, докато съсобствениците не вземете друго решение. Това разпределение на ползването обаче не ви прави собственици и вие не можете да продадете това паркомясто на друго лице.

В общи линии, факт е, че проблемът с паркоместата не е малък, не само поради недостига от такива, но и поради липсата на правна регламентация относно тяхното прехвърляне. Дори самите нотариуси и съдии по вписванията нямат ясен отговор на въпроса как следва да се опише паркомястото в нотариалния акт и в повечето случаи същото се записва като идеални части от дворното място, представляващи еди-колко си квадратни метра, т.е. все пак се описва някаква реална част. В случай че придобиете паркомясто по този начин, изискайте непременно площообразуването от вашия продавач, тъй като това площообразуване представлява част от инвестиционните проекти, които вече са преминали през необходимата проверка и одобрение. Това е важно, тъй като при последваща сделка, т.е. в случай че вие решите да продадете паркомястото, нотариусът ще ви изиска площообразуването и ако не разполагате със същото, нотариусът може да откаже да изповяда сделката ви.

При всички положения е препоръчително да се консултирате с адвокат, който да ви даде правилния съвет относно това, по какъв начин следва да бъде описано паркомястото, за да не е обект на последващи правни спорове, както и да прецени дали при закупуването на определено паркомясто, не биха се появили претенции на трети лица.

Добави коментар

Compare listings

Compare